Home

Obiectivul principal al proiectului

Creșterea oportunităților de angajare și a gradului de angajare a tinerilor prin crearea condițiilor organizaționale și instituționale pentru îmbunătățirea transfrontalieră și în rețea a educației, cunoștințelor și abilităților care să răspundă nevoilor economiei și pieței muncii. Proiectul se concentrează pe tehnologii IT moderne și sisteme moderne de management, care vor încuraja și susține inovația, creativitatea, antreprenoriatul și economia bazată pe cunoaștere a tinerilor din zona de frontieră românească și sârbă. Proiectul va constitui baza instituțională și organizațională pentru dobândirea de noi abilități care să corespundă nevoilor economiei, cunoștințe care se bazează pe noile tehnologii IT și sisteme moderne de management și vor încuraja menținerea și îmbunătățirea educației și angajamentului față de educația terțiară și de lungă durată.

Derulează în sus