Despre

Grupul țintă

Grupul țintă este format din:

– 70 de tineri (în special șomeri) din zona transfrontalieră cu vârste cuprinse între 16-24 ani, care vor fi implicați în prezentări și teste, în activități care susțin șansele crescute de angajare;

– 20 de profesori români și sârbi vor beneficia de instruirea formatorilor în domeniile IT, management și antreprenoriat;

– 10 angajatori români și sârbi vor fi implicați în programul TES, în activitățile de formare și consiliere organizate pentru tineri cu scopul de a-i ajuta să dezvolte abilitățile necesare pentru piața muncii. Activitățile proiectului se concentrează pe servicii integrate pentru accesul la oportunități de muncă. oferit tinerilor cu vârste cuprinse între 16-24 ani, în special grupuri vulnerabile (tineri neangajați, neimplicați în activități de instruire sau educaționale).

Grupul țintă va fi pus în contact cu Serviciul Național pentru Ocuparea Forței de Muncă. Grupul țintă va fi angajat în proiect cu aspectele inovatoare ale activităților și nivelul ridicat de expertiză oferit de experții Universității.

Derulează în sus